Weekend de formare

În perioada 9-11 martie 2007, Acţiunea Catolică din România (ACRO) a organizat la Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea, cursul de formare cu tema Proiectul formativ în misiunea Acţiunii Catolice şi motto-ul “Înnoiţi-vă spiritul minţii voastre şi îmbrăcaţi-vă omul cel nou”(Ef 4,23).

Activitatea de formare face parte din planul trienal de activităţi al federaţiei ACRO şi a fost organizată de Consiliul Director ACRO, format din: Oana Tuduce – preşedinte, Corina Gecăşan – vicepreşedinte sector copii, Anca Lucaci – vicepreşedinte sector tineri, Alin Tat- vicepreşedinte – sector adulţi, Codruţa Fernea – secretar şi pr. Felix Roca – asistent spiritual.

Au participat 80 de responsabili din asociaţiile fondatoare ale federaţiei: Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” din Diezeca de Iaşi, Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU din Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, Eparhia de Oradea şi Eparhia de Cluj-Gherla, Asociaţia Generală a Românilor Uniti-AGRU Naţional. Au fost de asemenea prezente şi organizaţii invitate, precum: Asociaţia Bărbaţilor Catolici „Sf. Iosif – muncitorul” din Dieceza de Satu Mare, Asociaţia Tineretului Catolic Maramureş şi Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU din Eparhia de Lugoj.

Sfânta Liturghie Arhierească celebrată de PS. Virgil Bercea, eparhul locului şi responsabil cu laicii din parte Conferinţei Episcopilor Catolici din România, a deschis acest curs de formare. PS Virgil a îndemnat participanţii la acest curs să rămână fidelii apostolatului Bisericii „cu responsabilitate, dăruire şi încredere” şi să îl ia pe Cristos ca model de urmat fixandu-şi privirea spre El pentru că „ în El stă toata tăria noastră, cu El vom birui, pentru că dincolo de Cruce, dincolo de moarte dincolo de mormânt, este Învierea. Vă doresc ca în aceste zile aici la Oradea să găsiţi acest curaj în Domnul.”

Momentele formative au fost susţinute de Maria Grazia Tibaldi, secretara generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice. Aceasta a vorbit participanţilor despre necesitatea unui proiect formativ insistând asupra faptului că acesta va marca o etapă în atingerea scopului ACRO, aşa cum prevede statutul federaţiei, va implica o coresponsabilitate în această muncă şi va oferi o orientare, un itinerar formativ, atât pentru Acţiunea Catolică din România, cât şi pentru cei care doresc să o cunoască.

Munca în grupuri de discuţii pe sectoare (copii, tineri, adulţi) a favorizat în primul rând o mai bună cunoaştere a realităţilor asociative, o reflecţie asupra valorilor comune, dar şi o identificare a nevoilor, a necesităţilor asociative. S-a vorbit despre grup, ca şi loc de comuniune al membrilor AC şi despre specificitatea Acţiunii Catolice în ceea ce priveşte itinerarul formativ.

Sfintele Liturghii de rit latin şi bizantin, Calea Crucii, seara de rugăciune „Acţiunea Catolică – şcoală a sfinţeniei”, au constituit elemente esenţiale pentru spiritualitatea întâlnirii.

De o bogăţie culturală au fost seara cu produse tradiţionale, specifice fiecărei zone şi vizitarea catedralei greco-catolice „Sfântul Nicolae”.

Au fost zile de har şi bucurie pentru Acţiunea Catolică din România, care încearcă să trăiască cu fidelitate cele trei mandate încredinţate de servul lui Dumnezeu Papa Ioan Paul al II-lea la Loretto: „comuniune, contemplaţie şi misiune”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *