Evenimente ale Acţiunii Catolice la Roma

La ceas aniversar – 30 de ani de la constituire, Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC), din care face parte şi Acţiunea Catolică din România organizează în perioada 27 -30 aprilie o serie de evenimente care se vor desfăşura la Roma.

Cel de-al II-lea Congres al Acţiunii Catolice, organizat de FIAC în colaborare cu Dicasterul pentru Laici, Familie și Viață şi Acţiunea Catolică Italiană se va desfăşura joi, 27 aprilie 2017 în Aula Sinodală din Vatican. Tema congresului „Acțiunea Catolică este misiune cu toți și pentru toți” este răspunsul la invitaţia pe care Sfântul Părinte Papa Francisc a făcut-o întregii Bisericii prin exortaţia apostolică Evangelii Gaudium.

La eveniment au confirmat participarea peste 300 de participanţi, responsabili şi asistenţi spirituali la nivel naţional ai Acţiunii Catolice din peste 50 de ţări precum şi reprezentanţi ai Conferinţelor Episcopale Continentale precum FABC (Asia), CELAM (America Latină), SECAM (Africa), CCEE şi COMECE (Europa). De asemenea, vor participa şi responsabili din 15 organizaţii de laici internaţionale precum şi membri ai Curiei romane.

Acțiunea Catolică din România va participa cu o delegație formată din: Anca Frona – președinte, pr. Felix Roca – asistent spiritual general, Adriana Ianuș – vicepreședinte sector tineri, Cristina Mare – președinte AC Iași, Cristina Mihălțan – președinte ASTRU Oradea, Călin Diaconu – președinte AGRU național. În calitate de invitaţi vor participa: PS Virgil Bercea, episcop al Eparhiei de Oradea şi responsabil cu laicii în cadrul Conferinţei Episcopilor Catolici din România, PS Petru Gherghel, episcop al Diecezei de Iaşi, pr. Cornel Cadar din Dieceza de Iaşi. De asemenea, din echipa care organizează evenimentul fac parte: Codruța Fernea – secretar ACRO și coordonator al departamentului tineri din cadrul FIAC, Oana Tuduce – președinte al Acţiunii Catolice din România în mandatul 2005-2013.

Congresul se va deschide cu sfânta Liturghie prezidată de Em. Sa card. Pietro Parolin, secretar de stat al Vaticanului în Basilica “Sfântul Petru”.  La congres a confirmat participarea Sfântul Părinte papa Francisc, care va adresa un mesaj pentru Acțiunea Catolică din lumea întreagă.

Programul evenimentului este structurat în cinci sesiuni, care vor fi introduse de Emilio Inzauraga – coordonatorul secretariatului FIAC:

  1. „Având ca busolă Evangelii Gaudium – Acțiunea Catolică, școală de discipoli misionari” – moderator Zenobe Niragira, reprezentant al Mişcărilor de Acţiunea Catolică din Burundi;
  2.  „Suntem misiune – laici care mergem împreună” – moderator Matteo Truffelli, preşedinte al Acţiuni Catolice Italiene;
  3. „Evanghelizatori ai Spiritului. Pedagogia Acțiunii Catolice, școală de sfințenie” – moderator Oana Tuduce, reprezentant al Acţiunii Catolice din România;
  4. „Cu toți și pentru toți” – moderator Rafael Corso, preşedinte al Acţiunii Catolice Argentina;
  5.  „O Acțiune Catolică în ieșire – experiențe misionare în comunitate, în colaborare cu Acțiunea Catolică din Roma”.

Dintre persoanele care vor avea intervenții în diferite puncte din program amintesc: E.S. Mons. Eduardo Garcia – asistent ecleziastic FIAC şi asistent spiritual al Acţiunii Catolice din Argentina, Stela Mora – teolog şi profesor la Universitatea Pontificală Gregoriană, E.S Card. Carlos Osoro Sierra – arhiepiscop de Madrid, Antonio Munoz – preşedinte al Acţiunii Catolice din Spania, Sandro Calvani – Senior Advisor Mae Fah Luang Foundation, Bangkok, Michel Roy – Secretar general Caritas International, don Salvatore Niciteretse – coordonator FIAC Africa, Franco Miano și Giuseppina de Simone – participanți la Adunările Generale ale Sinodului episcopilor despre familie, și mulți alți invitați.

Primele patru sesiuni vor fi urmate de rugăciunea de seară prezidată de E.S. Card. Kevin J. Farrell, prefect al Dicasterului pentru Laici, Familie şi Viaţă, şi binecuvântarea misionară. În cadrul celei de-a cincea sesiuni participanţii la Congres sunt invitaţi să cunoască experienţe misionare în Cetatea eternă.

A VII-a Adunare generală ordinară a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice se va desfăşura la Roma în perioada 28-29 aprilie. Responsabilii şi asistenţii Acţiunii Catolice vor împărtăşi experienţele de asociative din diversele părţi ale lumii, vor discuta diferite aspecte organizatorice atât la nivel de continent cât şi pe sectoare de vârstă. De asemenea, se vor alege țările care vor face parte din Secretariatul FIAC pentru mandatul 2017-2021.

În ziua de 30 aprilie, în Piața Sfântul Petru, Acțiunea Catolică din Italia sărbătorește 150 de ani de existență. La acest eveniment a confirmat prezenţa şi papa Francisc, care va susține o intervenție urmată de recitarea rugăciunii „Regina coeli” împreună cu peste cei 80.000 de membri ai Acţiunii Catolice Italiene, cu delegaţiile internaţionale ale Acţiunii Catolice din peste 50 de ţări prezente la Roma, precum şi pelerinii prezenţi în Piaţa Sfântul Petru.

Emilio Inzaurraga – coordonatorul secretariatului FIAC a evidenţiat în cadrul conferinţei de presă organizată pentru acest eveniment: “prezenta Sfântului Părinte la cele două evenimente este semnificativă pentru întreaga Acţiune Catolică reprezentând un semn de preţuire şi afecţiune vis-a-vis de Acţiunea Catolică care ne onorează și ne încurajează să ne implicăm mai mult. Papa Francisc ne încurajează pe fiecare în parte să ne asumăm un rol de protagonişti în misiune, în particular pe noi laicii, nu singuri, ci ca şi parte a poporului lui Dumnezeu, ca şi comunitate. Citind şi aprofundând Evangelii Gadium ne-am dat seama că suntem pregătiţi pentru acest proiect şi ne dorim să fim o Acţiune Catolică în ieşire spre lume, misionară. Prezenţa laicilor care trăiesc zi de zi coerent cu credinţa este o mărturie necesară pentru a ajunge la o lume mai umană, mai dreaptă, mai fraternă, mai solidară, în pace.”

Înainte de plecare spre Roma, Anca Frona – preşedintele Acţiunii Catolice din România a subliniat „Mă bucur că Acţiunea Catolică din România va fi prezentă cu o delegaţie frumoasă şi numeroasă la aceste evenimente. Sfântul Părinte ne încurajează în Evangelii Gaudium să nu ne fie frică să ieşim din spaţiile noastre şi să întâlnim lumea pentru a-L face cunoscut oamenilor pe Cristos, pentru a-i ajuta să-L întâlnească şi să redescopere frumuseţea şi vestea întotdeauna nouă a Evangheliei Sale. Cred că aceste evenimente la care va participa papa Francisc precum şi împărtăşirea proprilor trăiri, proiecte şi iniţiative în Acţiunea Catolică cu responsabili şi asistenţi de Acţiune Catolică din întreaga lume ne va motiva şi mai mult să ne implicăm în comunităţile noastre locale dar şi la nivel naţional – cu un nou patos, cu noi metode şi noi moduri de exprimare, cu convingerea că împreună şi în comuniune putem fi o mărturie vie şi o Acţiune Catolică şi mai implicată în viaţa Bisericii şi a societăţii noastre. Așadar vom avea ocazia să trăim la persoana I evenimente mari, memorabile, pentru istoria acestei asociații de laici. Îi mulțumim Domnului pentru marele dar pe care l-a făcut omenirii prin Acțiunea Catolică!”

De asemenea, Pr. Felix Roca – asistentul spiritual al Acţiunii Catolice din România a scos în evidenţă faptul că „Acţiunea Catolică din lumea întreagă doreşte să fie cu adevărat în slujba Bisericii. A unei Biserici care, aşa cum doreşte atât de mult Papa Francisc, iese în lume, se adresează tututor, merge pentru a-i căuta pe toţi. Congresul îşi doreşte să reînnoiască entuziasmul Acţiunii Catolice şi însufleţească mai mult conştiinţa valorii vocaţiei laicale, să reaminstească tuturor că nu doar avem o misiune, ci suntem misiune. Fără îndoială, în aceste timpuri laicii sunt o misiune valoroasă în Biserică şi în societate.”

Programul evenimentelor Acţiunii Catolice 2017 şi alte detalii sunt disponibile pe site-ul dedicat al acestui eveniment: www.congress2017.catholicactionforum.org

Pe parcursul evenimentelor delegaţia Acţiunii Catolice din România poate fi contactată via email acro@actiuneacatolica.ro sau la telefon 0744164669 – Codruta Fernea (secretar)

***

Logoul Congresului din 2017 a fost realizat pentru a da mărturie, cu linii simple şi culori care reprezintă fiecare dintre continente. Reprezintă o Acţiune Catolică prezentă în lume şi “în ieşire” misionară, al cărui centru este întotdeauna Isus, reprezentat în cruce şi asumând programul pastoral pe care papa Francisc l-a trasat în exortaţia apostolică Evangelii gaudium. Aceste linii trasează lumea urmând meridianele şi paralele. Verdele reprezintă Africa, roşul-America, albastrul-Oceania, galbenul- Asia şi albul- Europa. În fiecare continent Acţiunea Catolică este prezentă cu expresii diverse, cu acest nume sau cu alt nume, însă constituită de cele patru note caracteristice luate toate împreună după definiţia Conciliului Vatican II (AA, 20). Tema congresului: “Acţiunea Catolică este misiune cu toţi şi pentru toţi”, cu referire la paragraful 273 din Evangelii gaudium, completează logoul, pentru că vrem să fim misiune în inima poporului, oferind toată dinamica vieţii noastre asociative rodnice în Biserică, mister de comuniune misionară, şi în societate.

***

Rugăciune pentru congres

Doamne Isus Cristoase, primul evanghelizator al vieţii noastre,
te rugăm pentru acest al doilea Congres internaţional al Acţiunii Catolice,
ca să fie o „îndrăzneaţă coborâre a Duhului Sfânt pentru Biserica ce iese”.

Ca Biserică-comuniune dorim „să ne întoarcem la izvor
și să recuperăm prospețimea originală a evangheliei”,
care nouă, tuturor, – copii, tineri, adulţi, familii
ne spune „Mergeţi”, în special la cei mai săraci şi mai fragili,
cu mesajul Vieţii care dăruieşte Viaţă.

Să ne ajute „ascultarea Duhului să recunoaştem în mod comunitar
semnele timpului pentru a fi îndrăzneţi şi creativi”
experimentând „bucuria minunată şi mângâietoare de a evangheliza”
şi, astfel, să trăim, sub imboldul iubirii tale care ne face discipoli,
misionari în mijlocul popoarelor noastre.

Fă să punem în slujba Bisericii coresponsabilitatea noastră matură,
„păstrând o inimă credincioasă, generoasă şi simplă”,
pentru a favoriza cultura întâlnirii, al dialogului şi a păcii,
în exerciţiul responsabilităţilor sociale şi ecleziale,
căutând dezvoltarea oricărei persoane şi construirea binelui comun.

Maria, Steaua evanghelizării, să ne însufleţească astfel încât,
ca Acţiune Catolică să fim „casă comună” cu toţi şi pentru toţi,
şcoală de sfinţenie, loc fratern în care să reînnoim credinţa şi
să însufleţim alegerile profunde ale vieţii.
Mama Evangheliei vii, să ne reînnoiască angajamentul
de a lumina, a binecuvânta, a da viață, a ridica, a vindeca şi a elibera.

Suntem misiune! Pentru aceasta suntem Biserică în lume!
Sfinţii, fericiţii şi mărturisitorii Acţiunii Catolice din lumea întreagă
să mijlocească pentru noi!
Amin.

***

 

logoFIACconTesto_HD

Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice este un organism internaţional care reuneşte organizaţii ale Acţiunii Catolice recunoscute la nivel naţional sau diecezan. Obiectivele FIAC sunt: favorizarea cunoașterii reciproce între Acțiunile Catolice din diverse ţări; promovarea inițiativelor îndreptate spre susținerea și dezvoltarea slujirii specifice Acțiunii Catolice, în concordanță cu propria lor identitate într-o varietate de moduri și forme îmbogățite de diversitatea contextului cultural, social și eclezial în care acționează precum şi să promoveze inițiative care să tindă să aprofundeze problemele legate de viață și de misiunea Bisericii la nivel universal, continental sau regional.

Prin reprezentanta Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi—AGRU doamna Viorica Lascu, România s-a numărat printre ţările fondatoare ale Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice. Întâlnirile organizate de FIAC au creat oportunităţi de cunoaştere între responsabilii asociaţiilor de laici din România atât de rit latin cât şi de rit bizantin care au dust în 9 aprilie 2005 la constituirea Federaţiei Acţiunea Catolică din România.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *