Trăieşte din plin în AC – fii educator!

În perioada 8-11 martie 2012, s-a desfăşurat la Centrul Manresa, cursul de formare pentru educatori organizat de Federația Acțiunea Catolică din România (ACRO) şi coordonat de echipa națională a sectorului copii. Tema cursului a fost “Trăieşte din plin în AC – fii educator!”, şi moto-ul – „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri.”(Mt 5,16).

În deschiderea cursului, vicepreşedintele sectorului copii, Bernadeta Farţade-Gabor, a urat bun venit tuturor, a prezentat pe scurt tema şi scopul cursului, venit în continuarea cursului pentru animatori de anul trecut -„Trăieşte di plin în AC, fii animator!”. A urmat prezentarea consilierilor naţionali ai sectorului copii, membrii Consiliulul Director prezenţi, respectiv Oana Tuduce, preşedinte ACRO, Pr. Felix Roca, asistent spiritual general şi pr. Iuliu Muntean, asistent spiritual sector tineri şi cele două formatoare – Anna-Teresa Borelli, responsabila pentru copii a Acţiunii Catolice Italiene şi Claudia D’Antoni, secretara naţională a Acţiunii Catolice Italia pentru sector copii.  Apoi, Pr. Florin Petru Sescu a explicat moto-ul cursului „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri”, preluat din Matei, amintindu-ne tuturor că suntem „sarea şi lumina lumii”.

A urmat prima prezentare a Teresei Borelli, Educator de ce?, Educator pentru ce?,  iar a doua expunere s-a ţinut după prânz, cu titlul Educator pentru cine?. În aceste relatări s-a subliniat misiunea educativă a Acţiunii Catolice, alegerea grupului ca metodă de formare a copilului, mediu propice pentru experimentarea fraternităţii şi descoperirea de sine în raport cu celălalt, vocatia educatorului şi pasiunea acestuia de a transmite copiilor, experienţa trăită cu Cristos, experienţăcare trebuie hrănită zi de zi prin participarea la sacramente şi reînnnoirea „Da”-ului spus lui Dumnezeu, de a însoţi copiii în creşterea lor umană şi spirituală.

În primul atelier de lucru, participanţii au fost împărţiţi în cinci echipe, fiecare echipă având ca moderator un consilier naţional. Au fost date cinci cuvinte cheie: grup, copil, relaţii, grijă, comunitate, iar fiecare echipă a trebuit să exprime printr-un cuvânt, o propoziţie sau un desen, ce le transmite fiecare cuvânt. În cadrul plenarei ce a urmat, au fost împărtăşite ideile fiecărui grup.

Serata de după cină a constat într-o activitate recreativă şi competitivă între participanţi: Conquiztador. Patru echipe au concurat între ele pentru a cuceri judeţele României. Probele la care au fost supuşi participanţii au fost: întrebări din Biblie, întrebări de cultură generală din diverse domenii şi probe practice.

Seara s-a încheiat cu adoraţie euharistică în capelă, moment de întâlnire personală cu Isus – Euharisticul.

A doua zi a început cu Sfânta Liturghie, urmată de prezentarea Educator cum? a Claudiei D’Antoni, în cadrul căruia a accentuat faptul că stilul „educativ” se trăieşte şi explicat participanţilor cele patru componente care sunt esenţiale în procesul educativ şi anume:  a educa la a fi, a educa la a fi din, a educa la a fi cu, şi a educa la a fi pentru. În finalul prezentării, Claudia a dăruit participanţilor propriul alfabet ca şi educator în Acţiunea Catolică Italiană.

Apoi, Preasfinţitul Florentin Crihălmeanu, episcopul locului a salutat participanţi la acest curs de formare şi ne-a felicitat pentru această iniţiativă formativă. Preasfinţitul Florentin a subliniat importanţa educatorilor bine formaţi şi motivaţi în parohii, care să fie modele pentru copii şi adolescenţi.

Cele două ateliere de lucru ce au urmat au constat în găsirea ABC-ului educatorului, mai întâi în mod personal, iar apoi, grupaţi în echipe în funcţie de vârstă, au construit împreună ABC-ul educatorului AC.

În cursul serii, participanţii, împărţiţi în grupe, au avut de îndeplinit probe, în cadrul atelierului de lucru Descoperă oraşul Comoara Transilvaniei, prin care s-a urmărit spiritul de echipă, comunicarea şi cooperarea în grup.  Ziua a fost încununată cu rugăciunea Lectio Divina, prilej de întâlnire cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Programul de duminică a început cu rugăciunea de dimineaţă, urmată de împărtăşirea concluziilor participanţilor, a echipei naţionale a sectorului copii, precum şi a preşedintei – Oana Tuduce şi asistentului spiritual general – Pr. Felix Roca. Preşedinta  Acţiunii Catolice din România a scos în evidenţă importanţa formării în Acţiunea Catolică şi a mulţumit echipei naţionale a sectorului copii care şi-a asumat responsabilitatea organizării acestui curs pentru educatori subliniind faptul ca în 2006, pe când se scria Proiectul Formativ, figura educatorului era puţin cunoscută în rândul membrilor acţiunii catolice „Această figură (educatorul) este una nouă pentru Acţiunea Catolică  din România, considerând-o necesară într-un parcurs de formare temeinic, am introdus-o şi noi în rândul celorlalte figuri familiare. Pentru a se înţelege mai bine rolul acestei figuri, se vor organiza la nivel naţional sesiuni de formare cu materiale specifice îndatoririlor educatorului.” (din Proiectul Formativ al ACRO, pag.52). Totodată s-a subliniat faptul că formarea educatorilor în Acţiunea Catolică nu este lăsată la voia întâmplări pentru că „ formarea, nu înseamnă îndoctrinare, acumulare de informaţii etc., ci înseamnă a forma persoana umană la lumina lui Cristos, astfel încât toate alegerile comportamentele, atitudinile sale să fie inspirate din credinţa în Cristos”

A urmat apoi evaluarea cursului şi acordarea de diplome celor prezenţi. După Sfânta Liturghie, prilej de mulţumire pentru experienţele trăite în aceste zile, participanţii s-au îndreptat spre casă, mai îmbogăţiţi cu cunoştinţe şi dornici de a pune în practică  cele învăţate la acest curs.

Mulţumim în mod special lui Dumnezeu pentru frumoasa vocaţie dăruită nouă, de a-l sluji în copiii care ne sunt încredinţaţi, celor două formatoare din Acţiunea Catolică Italia, Consiliului Director al ACRO, care ne-a fost alături în organizarea acestui curs si, nu în ultimul rând, echipei sectorului copii. Dumnezeu să ne însoţească pe drumul nostru şi să ne ajute să facem în toate voia sa.

Anca Jurcuţa

secretarul echipei sectorului copii al ACRO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *